top of page
חיפוש

פנל מועמדים לבחירות המקומיות

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד יזם, לקראת הבחירות המוניציפליות של שנת 2003, פנל מקצועי. בפנל שהתקיים באולמי רינה בעיר, השתתפו מתמודדים לרשות המקומית בבחירות. באותו המעמד נכחו המועמדים, ציבור תושבים ועיתונאים. הפורום הציע טיוטת מצע אותו נתבקשו המועמדים להכניס למצע הבחירות שלהם.


 

Comentarios


bottom of page