top of page

ברוכים הבאים!

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד הנו גוף ציבורי התנדבותי העוסק בשמירה על האינטרסים המובהקים של תושבי העיר בכל הנוגע לאיכות הסביבה ולזכותם האלמנטרית להגנה על בריאותם. הפורום נוסד בשנת 1999 ומתנהל כעמותה רשומה. הוא מונה שמונה עשר חברי הנהלה ומאות פעילים תושבי אשדוד וסביבתה.

הפורום עומד על המשמר ומגן על זכויות תושבי אשדוד גם בנוגע לניסיונות לבצע שימושי בנייה המנוגדים לתכניות מתאר שבתוקף. במיוחד בכאלה אשר יש בהם כדי לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בערכי טבע מוגנים כגון: חוף ימה של אשדוד, דיונות החול שלה, נחל לכיש, איכות האוויר והמים, עצים, צמחייה ובעלי חיים.

חברי הפורום דוגלים בתכנון ובפיתוח ברי קיימא - לניצול משאבים שבמטרתם מענה על צורכי האנוש לצד שימור הסביבה, כך שצרכים אלה ייענו לא רק בהווה, אלא גם בעתיד. הם מזמינים את כל המעוניינים ליטול חלק בפעילותו הענפה והחשובה לדאגה המשותפת והמקצועית לחיים בריאים ואיכותיים – לדור הנוכחי ולדורות הבאים.

42a32b_d75e6536c1264851bb3389e2be0c5e3b_
bottom of page