top of page

חוף הים

הדמייה מגרש 19_resize.jpg
הדמיית מלון מגרש 40 מרינה אשדוד אתר משרד
מלון-דרומי.jpg
פועלים לטובת האינטרס הציבורי בלבד

להלן תמונת המלונאות באשדוד – נכון לתחילת שנת 2020. באדום – השכרת חדרים ודירות פרטיות; בירוק – בתי מלון שכבר פעילים; בכחול – בתי המלון המתוכננים.

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד מביע את התנגדויותיו ופועל נגד הגדלת הזכויות המבוקשות על ידי יזמים שונים הן בחוף לידו, הן בשטח המרינה והן בסמוך לכיכר עין השמש. הפורום על חבריו חותר לקידום תוכניות לפיתוח התיירות המקומית – אך תוך שמירה עיקשת על האינטרס הציבורי.

הצילום מוכיח שקיימות תוכניות רבות לפיתוח התיירות בעיר ושיש מקום לכולם. משום כך האמירות כאילו הגדלת הזכויות במגרשים שהוזכרו מיועדת לפתור בעיה תיירותית, אינן מדויקות.

הפורום ימשיך לשמור על החוף ולקדם את התיירות באשדוד, בהתאם לחוק.

שטחי מלונאות על רצועת החוף.jpg
bottom of page