top of page

מגן השר למצטיינים

מגן-השר-2005.jpg

בשנת 2005, עת כהונתו של השר שלום שמחון בראש המשרד לאיכות הסביבה (כיום המשרד להגנת הסביבה), הוענק לפורום הציבורי למען איכות הסביבה באשדוד "מגן השר למתנדבים מצטיינים, התשס"ו".

בנימוקים להענקת אות ההוקרה נכתב:

"מגן השר לאיכות הסביבה למתנדבים מצטיינים מוענק לפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד על היותו "כלב השמירה" לסביבה בריאה ונקייה, על פעילותו הרב גונית למען תושבי אשדוד והסביבה לקידום איכות הסביבה.

קבלת מגן השר.jpg

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד בראשותו של המייסד בועז רענן, מנהיג מאבקים ציבוריים למען סביבה יפה, בריאה ונקייה יותר ונלחם בתופעת ניצול שטחים ציבוריים לשימוש פרטי ופגיעה באיכות החיים של התושבים.

פעילותם היום יומית של מתנדבי הפורום כוללת החתמת תושבים על עצומות, 

מפגשים עם מקבלי החלטות, השתתפות בדיוני ועדות תכנון של העיר, העברת מידע לעיתונות המקומית והארצית ותחזוקת האינטרנט שהוא השופר הראשי של פעילותם.

לפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד חלק חשוב בשינוי החלטות הפוגעות באיכות הסביבה ובביטולן. פעמים רבות פועלים מתנדביו כ"כלבי השמירה" של איכות הסביבה באשדוד והסביבה. מתנדבי הפורום הצליחו להביא להפחתת זיהום נחל לכיש, למנוע פגיעה בפארק החולות ברובע י"ז בעיר, לביטול פרויקט דירות על חוף הים ולאכוף את הסימון כחוק בשינוי יעוד של מבנים בעיר.

לפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד יש פעילות רבה למען הקהילה בארגון הצעדה השנתית בפארק החולות, בקידום הקצאת שטחים לשבילי האופניים ובפעילות הדרכתית בבתי ספר בנושאי איכות הסביבה."

bottom of page