top of page

מצודת אשדוד ים

בעקבות הפעולות לשימור ולהנגשה במצודה - בהנחיה ובפיקוח של רשות העתיקות - קמה לה באשדוד בשלהי חודש אפריל 2020, מחאה ציבורית.

במצודה העתיקה שעל חוף ימה של אשדוד - האתר הארכיאולוגי האהוב בן מאות השנים - מבוצעות עבודות הנגשה בתוספת אביזרי בטיחות המהוות מתיחת פנים למצודה היפה שהלכה ונהרסה עם השנים. קמרונות עתיקים בה הלכו והתמוטטו והביקורים בתוכה הפכו למסוכנים. העבודות כוללות ריצוף, גידור, תאורה, שילוט הכוונה, גינון, קונסטרוקציות להצללה בעת התכנסויות של כיתות לימוד ומרפסת תצפית המרוצפת במשטח דק - לצד ביתן נייד לשירותים ציבוריים. המצודה על עבודות השדרוג שלה תשמש כנקודת מוצא לסיורים בפארק האקולוגי המשתרע ממנה ועד למלון לאונרדו. לאחרונה אופשרו להתקיים במצודה חופות נישואין באישורו של ראש העיר, לאור העובדה שאולמות האירועים אינם פועלים בימי התפרצות נגיף הקורונה.

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד על חבריו מברך על ביצוע העבודות שיהפכו את המצודה לפנינה תיירותית ותומך בהן אך יתנגד לכל ניסיון לערוך בה אירועים פרטיים, מכל סוג שהוא – בחלוף תקופת הקורונה.

bottom of page