במה אנו עוסקים?

להלן רשימת הנושאים המרכזיים המטופלים על ידי הפורום

Heading 6

כל הזכויות שמורות לפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד - 2021