top of page

המאבק הישן על הדיונה

החוף הנהדר, האתרים הארכיאולוגיים ופארק החולות יכולים להפוך את אשדוד לעיר תיירות פורחת, לרווחת תושביה. הבטחות רבות ניתנו מצד פרנסי העיר ונציגי משרד השיכון, להשתדל לדחות ככל האפשר את הבנייה באזורי החולות.

הקרן הקיימת לישראל והחברה להגנת הטבע הכינו תכנית להקמת פארק חולות באזור, אך ב-5 ביוני 1994, ללא כל הודעה מראש, החליטה הוועדה לתכנון ולבנייה לאשר את תכניות משרד הבינוי והשיכון להקמת רובע י"ד (שעליו משתרעת הדיונה הגדולה).

הידיעה נפוצה כאש בשדה קוצים. פניות לשר לאיכות הסביבה, לתושבים ולכל אמצעי התקשורת, הובילו למתקפה נוספת להגנה על נוף נדיר זה. המקומונים באשדוד, האזרחים, בתי-הספר המקומיים, תנועות הנוער ומתנדבים רבים, החלו לפעול באופן אינטנסיבי להצלת הדיונה בניצוחו של סניף אשדוד של החברה להגנת הטבע. אלפי חתימות, עשרות מאמרים, שירים, מכתבי ילדים, מדבקות למכוניות ומנשרים, אפפו את העיר והעלו גלים ברחבי המדינה. מכתבי תמיכה מארצות העולם הגיעו למשרדי החברה להגנת הטבע ולסניף באשדוד.

התוצאות נשאו פרי, וביוזמת השר לאיכות הסביבה, הוחלט להגדיר במיפוי את גבולות שטח החולות, להקים ועדת היגוי מקצועית לשינוי תכנית המתאר של אשדוד ולהעלות את הדיונה ואת מפתח הזנת החולות מהים על מפת אשדוד.

הדיונה ניצלה ואיתה גם המרקם האקולוגי הנדיר שמסביבה. הדיונה הייתה ותהייה מקור משיכה לתושבי העיר והמדינה.

מאבק הדיונה.jpg
כל-הדרום-מוסף-דיונה-28-יוני-1994-1.jpg

המקומון שסיקר את נושא הדיונה בתקופת המאבק עליה.

לחצו לקריאת הכתבות השונות.

bottom of page