מטרדי ריח

מספר מילים על הנושא בכללותו

מפעלי מחזור

המומחים המקצועיים ואנשי הקהילה שלנו פועלים ביחד עם הציבור למניעת תכנון הפוגע בזכויות הציבור, בריאותו ואיכות חייו ולסיכול פיתוח הנובע ממעורבות יתר של בעלי הון במערכת הפוליטית והשלטונית. פעילויות אלו נעשות ע"י מהנדסים ומתכננים, אנשי חינוך וקהילה, פעילים, משפטנים, צוותי תקשורת והסברה.

פסולת רעילה

המומחים המקצועיים ואנשי הקהילה שלנו פועלים ביחד עם הציבור למניעת תכנון הפוגע בזכויות הציבור, בריאותו ואיכות חייו ולסיכול פיתוח הנובע ממעורבות יתר של בעלי הון במערכת הפוליטית והשלטונית. פעילויות אלו נעשות ע"י מהנדסים ומתכננים, אנשי חינוך וקהילה, פעילים, משפטנים, צוותי תקשורת והסברה.

פסולת בניין

המומחים המקצועיים ואנשי הקהילה שלנו פועלים ביחד עם הציבור למניעת תכנון הפוגע בזכויות הציבור, בריאותו ואיכות חייו ולסיכול פיתוח הנובע ממעורבות יתר של בעלי הון במערכת הפוליטית והשלטונית. פעילויות אלו נעשות ע"י מהנדסים ומתכננים, אנשי חינוך וקהילה, פעילים, משפטנים, צוותי תקשורת והסברה.

כל הזכויות שמורות לפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד - 2021