top of page

מברכים על השייט בנחל לכיש

25/8/2020

  1. הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד מברך את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ואת החברה לתיירות אשדוד על פעילותם החשובה והנכונה לפיתוח נחל לכיש ופארק לכיש, במטרה לשדרג את התיירות בעיר. הבשורה על חזרת האפשרות לשייט בנחל לכיש לאחר כיובל שנים, היא לא פחות מאשר מרנינה. הרציף ובו סירות הפדלים העומדים מעכשיו לשירות הציבור, תחת פיקוח, הינם ההוכחה לכך שההשקעה הרבה הייתה משתלמת, כמו גם השפעתו של הפורום למוצר המוגמר.

  2. חשוב להבין: עד שנות ה-70 של המאה הקודמת, הווה הנחל נקודת משיכה לרחצה, שייט, דייג, בילויי פנאי וספורט לתושבי הסביבה ולתושבי העיר. החל משנות ה-80 גדלה אשדוד והפכה לעיר קולטת עלייה, ומצפונה התפתח אזור תעשייה כבדה ובו גם מוסכים רבים ומפעלים.

  3. בשנת 1999 עם היוסדו, שלח הפורום הציבורי לאיכות הסביבה, מכתבי התראה לעיריית אשדוד ולמשרד להגנת הסביבה בנוגע למצב הנחל. אך בשל המשאבים הרבים שנדרשו - נתקל הנושא בחומה נצורה. העירייה העדיפה לטפל נקודתית בכל תקלה ולא להשקיע בפתרון כולל.

  4. התפנית חלה ב-19 בספטמבר 2006. מצב הנחל היה קשה: דגים מתו מזיהום וממזרח לגשר בני ברית, בנקודה בה נפגש "נקז מטפיק" עם הנחל, נמצאו שלוליות שמן גדולות. בועז רענן, יו"ר הפורום הציבורי, צילם שלדג המרוח כולו בשמן שחור, ושלח בו ביום את התמונה לשר להגנת הסביבה, גדעון עזרא ז"ל. מייד עם קבלת המכתב, הגיע השר לאזור הנגוע וקיים בירור מקיף בנוגע לתופעה.

  5. בעקבות הבירור הושקעו כספים והחל תהליך מסודר לשיקום הנחל שעיקרו: טיפול בכל מערכות הביוב של העיר ואכיפה על המוסכים והמפעלים. ד"ר יחיאל לסרי שהחליף את קודמו בתפקיד, המשיך במדיניות של טיפול ללא פשרות בנחל ונקבעה וועדת היגוי בראשות מנכ"ל העירייה ובשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים.

  6. בועז רענן יו"ר הפורום, מוסיף לדברי הברכה: "מי ייתן והדאגה לטיהור מי הנחל תוך ההשקעה הרבה בו, תהיה סימן להמשך הרצון לשמירה על האינטרסים המובהקים של תושבי אשדוד בכל הנוגע לאיכות סביבתם ולזכותם האלמנטרית להגנה על בריאותם".

DSC_5653-12_resize.jpg
bottom of page