top of page

המאבק העכשווי בבנייה בדיונה

אשדוד התברכה באזור טבעי נדיר, בעל חשיבות אקולוגית המשתרע ממזרח לשד' אלטלנה (רבעים י"ג ו-ט"ז), מדרום לרובע המיוחד וממזרח לפארק ההייטק החדש ואזור תעשייה עד הלום. השטח גובל בדרום עם שמורת חולות ניצנים.

בשל החתימה על הסכמי הגג, החלו לתכנן תכנית שלד לרבעים י"ד וט"ז החולשים על פארק חולות אשדוד. בתוכניות המקוריות להסכמי הגג תוכננו כ-15,000 יחידות דיור בשני הרבעים האמורים. לאחר מספר סבבים של דיונים ובהשפעת הגופים הירוקים, המתכננים מבקשים לתכנן "רק" כ-6,500 יחידות דיור לכ-22,750 תושבים, אך ללא שום התייחסות לערכיות המתבקשת. תכנית השלד תגרום נזק בלתי הפיך לאזור הערכי:

"החשיבות לעושר האקולוגי של אזור הדיונה הגדולה נבחנה בעבודות מחקר רבות לאורך העשורים האחרונים. מחקרי הניתוח מבטאים תאימות מלאה ומזהים חשיבות עליונה לשימור האתר כאתר טבע בעל חשיבות ברמה הלאומית. דוגמא לעושר האקולוגי ניתן ללמוד מכך שבמרחב החולות הנדון זוהו כשליש מכלל מיני הצמחים המופיעים בישראל, מיני צומח וחי נדירים ובסכנת הכחדה. "אזורי החולות הנודדים החשופים מצמחים, מהווים בית גידול נדיר ומיוחד, המשלים את אזורי הדיונה היציבים והמייחס לו גם ערך רב לבילוי בחיק הטבע" (דני עמיר, מתכנן תכנית המתאר הכוללנית לאשדוד).

 

קיימות שלוש בעיות עיקריות לנזק שייגרם:

  1. צמצום שטח המחייה למגוון הרב של בעלי החיים הקיימים בו כיום, יגרום בוודאות לחיסולם. בשל צמצום אישורי הבנייה ברובע המיוחד, ובשל אישור פארק ההייטק במזרח השטח וההפרדה משדירת השקמים - הושגה כבר נקודת האל חזור. התוכנית החדשה גורעת שטחים נרחבים נוספים הסמוכים לשד' אלטלנה והמגיעים עד שולי הדיונה.

  2. תכנון מגורים לאזור ועוד ברבי קומות, יגרום להבזקי אור בלילות ולרעשי קולות אשר יבריחו את בעלי החיים הרבים, הפעילים בעיקר בלילה.

  3. הבנייה תגרום לחיסולה של הדיונה הגדולה. זו ניזונה מהחולות המגיעים מהים בעת סערת רוחות הנעה מכיוון דרום-מערב לצפון-מזרח - בימים מסוימים בחורף. הקמת רבי קומות על נתיב אספקת החול – "תחנוק" את הדיונה והיא תגווע. יצוין כי מגוון בעלי חיים יכולים להתקיים במרחבי חולות נודדים ונודדים למחצה. תנאים אלה ייחודיים למקום זה.

מן הסיבות האמורות, הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד מתנגד לתכנון זה, התנגדות נחרצת. אשדוד, המונה כיום למעלה מ-250,000 תושבים, אמורה לגדול לכ-350,000 תושבים. על ידי תכנון נכון במתחמים החדשים ובאמצעות ההתחדשות העירונית, ניתן יהיה להכיל את הגדלת מספר התושבים גם מבלי לפגוע בחי, בצומח ובדיונה – שהיא מורשתה של העיר – על ידי "תיכנון בר קיימא" - ניצול משאבים שמטרתו מענה לצורכי האנוש לצד שימור הסביבה בהווה ובעתיד.

%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%20%D7%90%
P2090005-1.jpg
bottom of page