top of page

מגרשם 18 – כיכר עין השמש, רובע ט"ו

סטיקר מפלצות בטון.jpg

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד מברך על הפעילות לפיתוח התיירות בעיר, על ידי בניית בתי מלון איכותיים. יחד עם זה, הוא מתנגד לרעיון של הפיכת שטחים עירוניים המיועדים לתיירות ולמלונאות לבנייה בהם של דירות למגורים.

התוכנית שהוגשה לאישור הוועדה המחוזית על מגרש מס' 18 הסמוך לכיכר "עין השמש" ברובע ט"ו – היא כזו. בשטח האמור, מבקש יזם לבנות שני מבנים: מגדל בן 17 קומות ובו 109 יחידות דיור ומגדל נוסף לבית מלון בן 20 קומות ובו 234 חדרים.

לצד העובדה שמדובר בנגיסה תקדימית משטח המיועד לתיירות לטובת מגורים, התוכנית המוצעת כוללת חריגה משמעותית בגובה המבנים המתוכננים ביחס לסביבה הקרובה והרחוקה יותר סביב הכיכר השנייה בגודלה בישראל. מגדל המלון על פי התוכנית יהיה גבוה ב-40 מטרים מן המבנים הגבוהים ביותר בסביבתו; המגדלים שוברים את קו הרקיע של רובע ט"ו; הם ממוקמים במערב הרובע ובולטים בהסתרתם את הים; המבנים המוצעים מהווים נטע זר לסביבה בה וילות רבות, ויהוו תקדים לבנייה דומה על מגרשים סמוכים, כולל מגרש מס' 19.

יוזכר שלפני כשמונה שנים הוגשה תכנית דומה באותו השטח ובה בית המלון נישא לגובה של 37 קומות. הפורום הציבורי ותושבים רבים התנגדו לתוכנית והיא בוטלה. אז, ציינה הוועדה המחוזית בהחלטתה: "התוכנית אינה תואמת את סביבתה ומהווה שינוי נקודתי באופי הרובע, שאינו תואם את התפיסה התכנונית של העיר אשדוד".

חברי הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד המודעים היטב לצרכי העיר המתפתחת והתומכים בפיתוח התיירות בה, ימשיכו לדאוג לאיכות חייהם של התושבים תוך התנגדות נמרצת לכל ניסיון לפגוע בהם פגיעה שתהווה בכייה לדורות. יש בעיר שטחים רבים שניתן לבנות בהם דירות למגורים, לפני הנגיסה לשם כך של שטחים לצרכי תיירות.

גבהים מגרש 18.jpg
bottom of page