מגרשים 18 ו-19 – כיכר עין השמש, רובע ט"ו

מגרש 18 תכנית: 603-0262121

מגרש 19 תכנית: 603-0180067

במגרשים האמורים מתוכננים להיבנות בכל מגרש שני מגדלים של 17 ו-19 קומות, לגבהים של 65 ו-70 מ' מגובה המגרש. המגדלים שוברים את קו הרקיע של רובע ט"ו, שהרי בסמוך למגרש 18 קיימים מגדלי מגורים  בני 12 קומות, וגרוע מכך, ליד מגרש 19 קיימים בתים בני 2-4 קומות. בנוסף, הפרויקטים ממוקמים במערב הרובע ובולטים בהסתרתם את הים. המבנים העצומים במגרשים 18 ו-19, מהווים נטע זר לסביבה.

כמו כן, נגזלת קרקע ציבורית שיועדה לבתי מלון לטובת מגורים פרטיים על ידי חלוקתה למלונאות ומסחר ולמגורים. בכל מגרש מתוכננות 109 יחידות דיור למגורים אשר "תופסות" מרחב מלונאי.

שתי התוכניות - במגרשים 18 ו-19 הסמוכים האחד לשני - הוגשו עם נספחים ייחודיים להם, ללא ראייה כוללת בנושא הסביבתי ופרוגרמה לצרכי ציבור. לא נעשה שום מודל סביבתי לבדיקות קיימות של שני הפרויקטים יחד, הכוללים את ארבעת המגדלים הסמוכים זה לזה. לא נבדקה השפעתם על עומסי תחבורה, אקלים, מוסדות ציבור, הסתרת הנוף לים ובעיות אחרות העלולות להשפיע על אזור המגורים השקט בסביבה הרלוונטית.

המבנים הקיימים והמאושרים בכיכר היובל - כולל מלון "לאונרדו" - מתוכננים בגובה אחיד ואינם שוברים את קו הרקיע. מלון "לאונרדו" הוא בעל 12 קומות ומשמש למלונאות בלבד, ללא מגורים. מגרש 19 נושק, כאמור, לבתים בני 2-4 קומות בעוד שהמבנים בו יתנשאו ל-17-19 קומות ועוד מתקנים. בחלק המערבי של הכיכר מתוכננים מבנים בני 10 קומות.

באשדוד קיימים שטחים לתיירות ומלונאות בצפון העיר (בחופי מיאמי ולידו), במרכז העיר (במרינה הכחולה וברובע י"א) ובדרום העיר (בכיכר היובל). משום האמור מתנגד הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד לתוכניות האמורות מתוך הבנה שאין צורך להיחפז ולגנוז שטחי תיירות ולהפכם למגורים, בטרם נוצלו יתר השטחים הפנויים המיועדים למלונאות.

Heading 6

כל הזכויות שמורות לפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד - 2021