במה אנו עוסקים?

להלן רשימת הנושאים המרכזיים המטופלים על ידי הפורום

Heading 6

העדר קישור מצביע על כך שדף הנושא הרלוונטי - בבנייה.

כל הזכויות שמורות לפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד - 2020

42a32b_0c487220e3f2401ab939d327ada3cb5d_