top of page

שמורת טבע חולות אשדוד

תכנית 603-0286625

מתוך הוראות התכנית:

גוש החולות שנותר בין אשדוד לאשקלון, הוא בית גידול ייחודי של דיונות חול חופיות, המשמרות שריד של שטחי דיונות נרחבים שהשתרעו בעבר על שטחים נרחבים. חולות אלו מהווים מערכת אקולוגית ייחודית בארץ בשל השילוב של אקלים ים-תיכוני עם קרקע בעלת אופי יובשני. כלומר, הם מובלעת יובשנית בתחום החבל הביוגיאוגרפי הים-תיכוני.

בנוסף לכך, קיים רצף גיאוגרפי בין חולות מישור החוף לחולות צפון-מערב הנגב וסיני, שבאמצעותו עולים צפונה בעלי-חיים וצמחים מדבריים (סהרו-ערביים), שתפוצתם העיקרית באזורנו היא במערב הנגב. מינים אלה התבססו בחולות מישור החוף בשל התאמתם המוקדמת לתנאי יובש. במשך השנים נוצרה באוכלוסיותיהם התאמה לתנאים ים-תיכוני, שבמקרים אחדים עד כדי הגדרת בני אוכלוסיות אלה כמינים אנדמיים לחולות מישור החוף.

שינויים דומים עברו גם מינים ים-תיכוניים, שנקלעו לשטחי החולות ונתקלו בתנאי סביבה יובשניים יחסית. כך נוצר בבית גידול זה עושר גדול של מיני צמחים ובעלי חיים, חלקם בלעדיים לישראל. לאחדים מהם זה האזור היחיד שבו הם נמצאים בארץ ולראיה בבתי הגידול החוליים של מישור החוף נמצאים מיני צמחים אנדמיים במספר גדול יותר מכל בית גידול אחר בארץ. בחלק המזרחי של גוש החולות עוברת שדרת שקמים, אזור מפגש בין החולות ובין השטחים החקלאיים, שטח נטוע בעצי שקמה מכובדים ומיני בוסתן נוספים, והיא חלק משדרת השקמים המשתרעת בין עזה לתל אביב. אזור זה מיוחד לטיילת בחיק הטבע.

להגדלת שטח השמורה והכללת חולות אשדוד בה, יש מספר מטרות:

 1. העלאת מגוון וגודל בתי הגידול בשמורה שתביא להגדלת מגוון המינים.

 2. יכולת טיפול במינים מתפרצים (שיטה כחלחלה, תנים, כלבים) ולא רק בגוש הדרומי.

 3. יכולת ממשק חיות הבר בכל גוש החולות (צבאים ומכרסמים נעים בכל גוש החולות).

 4. קביעת גבולות שמורה אל מול צרכי ציבור, תוכנית רובע אשדוד.

 5. פיתוח אזור וטיילות לטובת תושבי אשדוד והסביבה.

 

מטרת התכנית:

 1. ליעד את השטח לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 1998. ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ח 1956.

 2. יצירת רצף בין שמורת טבע ניצנים המוכרזת לשטחי החולות הצפוניים של אשדוד עם הדיונה הגדולה.

 3. לשמור על החי הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 4. שמירה על שטחי החולות הנודדים של מישור החוף כבית גידול לבעלי חיים וצמחים אופייניים.

 5. קביעת יעוד ליער כרצועת וטיילות כולל התכליות והשימושים המתאימים.

 

על השמורה:

במהלך השנים האחרונות התגבש בין הגופים הירוקים: רשות הטבע והגנים, קק"ל, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה והפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד רעיון לשמירה על אזור זה. עיריית אשדוד אינה אוכפת את החוק כנגד כניסת רכבים, טרקטורונים ואופנועים, וכנגד עבריינים המשליכים פסולת מטיילים, פסולת בניין ופסולת תעשייתית בשטחים הפתוחים האלו. כל זה סיכן את חיי המטיילים והנופשים במקום, וכמובן התחיל לפגוע במערכת האקולוגית הנדירה שנוצרה כאן. הדיונה הגדולה והפארק שסביבה הפכו למוקד תיירותי וחינוכי לתושבי העיר, המדינה והעולם. במהלך השנים הוכנו שבילים לטיולים רגליים וצעדות, התקיימו בו אירועים ציבוריים ונעשו במקום מחקרים רבים. הפורום והגופים הירוקים פנו לראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי וקבלו את ברכתו ליישום השמורה כך שרשות הטבע והגנים יאכפו את החוק וישמרו לתושבי העיר והסביבה את המקום, כדי שהעיר תוכל להתפתח יחד עם ריאה ירוקה צהובה נדירה זו.

התפנית הגדולה החלה בשנת 2016, עת חתימתו של ראש עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי על הסכמי הגג. תכנית השמורה אשר הוכנה בקפידה ובתאום מלא, נפלה כאשר היא הגיעה לשולחן הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה וגם למליאתה. התכנית לצערנו, לא אושרה, והועברה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בבאר שבע.

 

הנימוקים לדחיית התכנית על ידי הוועדות המקומיות:

 1. צמצום עתודות הקרקע בעיר וניגוד מדיניות התכנון להגדלת היצע יחידות הדיור ולעיבוי המרחב הדרומי.

 2. נבחנות חלופות תכנון הרבעים הדרומיים תוך איתור שטחים בעלי רגישות אקולוגית גבוהה לשם שימורם כטבע עירוני לצד השטחים שיועדו לפתוח בר קיימא.

 3. דרישה לתכנון מענה לצרכי ציבור, פתרונות תנועה וקשר למערך התנועה הארצי.

 

בינתיים, מתכננת העירייה בנייה באזור שבמערב לשמורה ונוגס עשרות דונמים המאיימים על הדיונה והמערכת האקולוגית סביבה. זאת, בניגוד לדעתם של כל המומחים המקצועיים שעניינם שמירה על ערכי הטבע.

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה מבקש להביא להכרעה את עניין השטח לידי הציבור. יש לציין כי מטרת הסכמי הגג ומטרת תכנית המתאר הכוללנית הן להגיע לאוכלוסיית יעד של 350,000 תושבים. יש די שטחים לבנייה במרחבי העיר: פתוחים שלא נוצלו והמיועדים להתחדשות עירונית. כל בנייה על שטח זה תגרום לנזק בלתי הפיך לנו ולדורות הרבים.

תשריט מצב מוצע שמורת טבע_resize.jpg
לא מחכים לניסים.jpg
bottom of page